Montaža tablice v okvir z letvico

Najprej montiramo okvir (zaenkrat brez letvice in registrske tablice) na vozilo s priloženim montažnim materialom (2 vijaka in 2 podložki za posamezni okvir). V kolikor želite lahko namesto priloženih kovinskih podložk uporabite tudi plastične, ki se nahajajo na sredini okvirja in jih iz okvirja lahko odlomite.

Ko je okvir trdno nameščen na vozilo, v okvir vstavimo tablico vozila tako, da jo zataknemo pod štiri zatiče na vrhu tablice, spodnji del tablice pa le pritisnemo v okvir.

Ko je tablica tako nameščena v okvir je čas, da spodnji del tablice čvrsto pritrdimo z letvico. Z nameščanjem letvice pričnemo na eni strani tablice, torej skrajno desni ali levi.

Letvico z zatičem zataknemo v okvir.

Letvico upognemo kot kaže slika in zataknemo v okvir še zatič na drugi strani letvice.

Letvico približamo okvirju in zatiča se trdno zatakneta v okvir.

Ko je letvica na obeh straneh fiksirana v okvir, jo na sredini trdno pritisnemo ob okvir, pri čemer čutimo "klik" ko se letvica zaskoči v okvir.

Od sredine se z rokami pomikamo hrati proti levi in desni in s pristikom zaskočimo še ostale zatiče letvice v okvir, s čimer je montaža zaključena.